Bestyrelsen

Bestyrelsen i BK GaltenFormand og fungerende kasserer: Poul Erik Olesen


Næstformand: Kenneth Majgaard


Sekretær: Kaj Skovbjerg


Bestyrelsesmedlemmer:    Kjeld Barslund Pedersen og Rasmus Ansdersen


Revisor: Kjeld Barslund


Revisor-supleant: Birthe Wirnfeldt