Bestyrelsen

 

BK Galten

Bestyrelsen

 

BK Galten

 

Formand: Birthe Wirnfeldt

 

Næstformand: Kenneth Majgaard

 

Sekretær: Kaj Skovbjerg

 

Kasserer: Poul Erik Olesen

 

Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Barslund Pedersen, Mette Thorup

 

Suppleant til bestyrelsen: Jan Boesen, Claus Ørskou

 

Revisor: Erik Justenborg

 

Revisor suppleant: Anna Kaiser